HEROAL ALU stolarija

Melcir-Židov

d.o.o.

sakri
 •  info
 • tel: +385 (0)40 641 006
  fax: +385 (0)40 641 300
  e-mail:info@melcir-zidov.hr
 •  održavanje
 • Njega i održavanje
 •  prozračivanje
 • Pravilno prozračivanje
 •  prednosti - ALU
 • Prednosti ALU profila
       ALU stolarija HEROAL  
   

     Sistemi Heroal profila zadovoljavaju visoke statičke zahtjeve, a s obzirom na tip profila udovoljavaju raznim toplinskim kao i zvučnim zahtjevima izolacije. Najčešće se koriste sistemi W65 ugradbene dubine od 65 mm. Uz tu seriju u ponudi imamo i ostale serije, npr. W72.

     Aluminijska stolarija izvodi se iz dvije vrste profila: profila sa prekinutim termičkim i profila bez prekinutog termičkog mosta. Profili bez prekinutog termičkog mosta popularno se nazivaju profili sa hladnim mostom, a kao što im i samo ime govori, nemaju termičku izolaciju u sredini pa su pogodni za unutarnju bravariju ili za objekte gdje nije bitna toplinska izolacija. Profili sa prekinutim termičkim mostom osnovni su uvjet za izradu toplinski kvalitetne stolarije na objektima koji se zagrijavaju. Stupanj toplinske izolacije ovisi o vrsti serije profila.

     Kod aluminijske bravarije uvijek je potrebno naglasiti jake statičke prednosti pa se ova vrsta bravarije preporučuje kod stijena velikih dimenzija na svim vrstama objekata, kao i kod vratiju te prozora koji imaju veliku frekvenciju otvaranja.

     Aluminijska stolarija može se ponuditi u bilo kojoj boji po RAL-karti ako se radi o plastificiranom profilu, te u bilo kojem Eloksal-tonu, ako se radi o eloksaži.

     Zbog visoke kvalitete, kao i raznih mogućnosti dizajna sistemi Heroal posebno su omiljeni u arhitektonskim i graditeljskim krugovima.

  Heroal serija W65

 • Serija W65 najčešće je ugrađivana serija profila, a odlikuje se kako visokim stupnjem statike tako i mogućnošću da se izradi u varijanti sa ravnim krilom i prečkom, te u varijanti sa zaobljenim krilom i prečkom koje može pratiti zaobljena lajsna za staklo. Ova serija može se dodatno naručiti sa pur-pjenom u termičkom mostu.
  •  Ugradbena dubina: 65 mm
  •  Propusnost topline ≥ 2.5 W/m²K
 • Heroal serija W72

 • Serija W72 zadovoljava veće statičke zahtjeve, te se također nudi mogućnost izbora ravnog krila i prečke, kao i serije sa zaobljenim krilom i prečkom koje po potrebi prati zaobljena lajsna za staklo (serija 090S). I ova se serija može dodatno upotpuniti sa pur-pjenom u termičkom mostu.
  •  Ugradbena dubina: 72 mm
  •  Propusnost topline ≥ 1.3 W/m²K
 • Ostale Heroal serije

 • Heroal nudi još mnoge serije, a opisane su ovdje
 •